02 december 2014 - Algemeen nieuws

Tijdelijk extra vrachtverkeer Mijlpolder

Vanaf woensdag 3 of donderdag 4 december a.s. rijdt er gedurende 6 (werk)dagen extra vrachtverkeer via industrieterrein Mijlpolder. Het gaat om 40 tot 50 vrachtwagens per dag, die vanaf de gemeentelijke loswal rijden via de route Maasdamseweg-Mijlweg-Griendweg (en weer terug).

Deze wagens voeren zand en klei aan, die nodig is voor de uitvoeringswerkzaamheden bij de Gorsdijk. Hiermee wordt de komende dagen zgn. ‘voorbelasting’ aangebracht op de onlangs gedempte watergangen naast de dijk. Doel daarvan is de ondergrond door het extra gewicht sneller te laten samendrukken, zodat deze geschikt wordt voor een verlegging van de gas- en rioolleidingen volgend jaar, hetgeen nodig is voor de dijkversterking die daarna gaat plaatsvinden in opdracht van het waterschap Hollandse Delta.

Wilt u meer weten over deze tijdelijke transporten of de dijkversterkingswerkzaamheden? Kijk op www.wshd.nl/hoekschewaard-noord of neem contact op met omgevingsmanager Marjolein Brandt van het waterschap, bereikbaar via het Waterschapsloket: 0900 - 2005 005.