07 december 2016 - Algemeen nieuws

(Gesloten) Oké Binnenmaas is op zoek naar part-time 'regelaar' ter ondersteuning va

De werkdruk binnen het bestuur van Oké Binnenmaas is in 2016 verder toegenomen. Enerzijds komt dit door de drukke werkzaamheden van de bestuursleden binnen hun eigen bedrijf en anderzijds door de ingezette samenwerking tussen ’s-Gravendeel, Maasdam en Puttershoek en de diverse ontwikkelingen m.b.t. verdere regionalisering in de Hoeksche Waard.

Het bestuur is daarom voor 2017 op zoek naar een parttime “regelaar”, die het bestuur kan ondersteunen en ontlasten.

 

Taken

 • Een jaarplanning maken en onderhouden van o.a. de bestuursvergaderingen, winkeliersvergaderingen, netwerkbijeenkomsten, algemene ledenvergaderingen (ALV) en het overleg met de wethouder.

 • Voorbereiding (agenda, ingekomen stukken) en verslaglegging van de bestuursvergaderingen en ALV.

 • Fungeren als 1e aanspreekpunt van Oké Binnenmaas voor externe partijen, zoals gemeente andere ondernemingskringen en leveranciers.

 • De content voor de website onderhouden en het e-mail verkeer met de leden afhandelen.

 • De diverse onderwerpen inhoudelijk voldoende begrijpen en daardoor besluiten van het bestuur ook inhoudelijk kunnen voorbereiden en afhandelen.

 • In noodgevallen waarnemen van bestuursleden in externe vergaderingen.

 

Bevoegdheden

 • Eigen tijdsindeling, rekening houdend met het vergaderschema.

 • Financiële uitgaven en verplichtingen geschieden na voorafgaand overleg met bestuursleden.

 

Verantwoordelijkheden

 • Een complete en gestructureerde administratie van alle ingekomen en geproduceerde documenten met een back-up van maximaal 1 week oud.

 • Een actuele website en reactie op ontvangen mail binnen 2 werkdagen.

 • Verantwoording aan de voorzitter van de gewerkte uren op weekbasis.

 

Inzet en beloning

 • Deze rol vergt een inzet van maximaal 150-200 uur per jaar.

 • Het is een interessante klus in een gedreven team, waarin vele onderwerpen aan bod komen en je netwerk flink kan groeien.

 • Er is een financiële vergoeding mogelijk.

 

De vacature is inmiddels vervuld.