26 maart 2020 - Algemeen nieuws

Corona update

 

Beste ondernemers,

Voor vele leden is het een onwerkelijke 1,5 week geweest. De impact van het Corona virus heeft toegeslagen en neemt op dit moment nog steeds toe. De komende tijd zal het veel kracht van ons allemaal vergen om de situatie te beheersen.

Wij hopen als bestuur dat eenieder zijn/haar gezondheid centraal stelt en er alles aan doet om verspreiding van het virus te voorkomen. Oke Binnenmaas roept dan ook iedereen op om de aanwijzingen van het kabinet en het RIVM (www.rivm.nl) hierin te volgen.

Landelijke maatregelen via noodpakket
De economische schade is nu al enorm. Diverse branches - en dus veel bedrijven in de Hoeksche Waard - zijn zeer krachtig getroffen door de inmiddels (terecht) genomen maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het virus te beheersen. Sinds vorige week is een noodpakket aan steunmaatregelen gepresenteerd door het kabinet om het bedrijfsleven te ondersteunen om in een eerste periode zoveel als mogelijk liquiditeit te behouden binnen het bedrijf. Op dit moment worden deze maatregelen praktisch ingevoerd. De OKB adviseert u om hiervan gebruik te maken waar nodig en mogelijk (voor meer informatie zie www.rijksoverheid.nl). 

Aanvullende maatregelen gemeente Hoeksche Waard
Inmiddels is er diverse keren contact geweest tussen de gemeente Hoeksche Waard en de ondernemersverenigingen. De zorgen zijn groot en inmiddels is door het bestuur door de diverse gesprekken met ondernemers geconstateerd dat het noodpakket aan economische steunmaatregelen in de regel als bemoedigend wordt ervaren. De gemeente Hoeksche Waard heeft een aantal aanvullende maatregelen per direct aangekondigd:

- Uitstel betaling van gemeentelijke lasten;
- Vermindering huur van het terras;
- Uitstel betaling gemeentelijke facturen;
- Terugbetalen leges evenementenvergunning;
- Terugbetalen leges marktondernemers gemeentelijke markt.

Ga voor specifieke informatie over deze maatregelen naar de website van de gemeente: www.gemeentehw.nl (hulp voor ondernemers).

Suggesties en verzoeken voor maatregelen zijn via ondernemen@gemeentehw.nl van harte welkom. 

Het bestuur van OKB volgt de ontwikkelingen op de voet en communiceert met economische, landelijke belangenbehartigers zoals ONL, VNO-NCW, KNH en MKB Nederland over mogelijke additionele maatregelen om ondernemers, ZZP’ers en bedrijven te helpen. Ook door de contacten met de lokale overheid, zorgen de ondernemersverenigingen voor verbinding en spelen het in op de situatie waar mogelijk.

De (geplande) bijeenkomsten van OKB zijn tot nader bericht uitgesteld. Hou de website en de mailing in de gaten. Nieuwsberichten over Corona zullen ook op de website worden geplaatst.

Heeft u ondernemersvragen over Corona?

Antwoord op ondernemersvragen over het coronavirus
Het KVK Coronaloket is telefonisch te bereiken via tel. 0800 - 21 17 (op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur). Op de website: kvk.nl/coronaloket vindt u het antwoord op veel gestelde vragen.

Voor overige vragen in onze regio, kunt u mailen naar communicatie@okebinnenmaas.nl. 

Personeel teveel of personeel tekort?

 

Als gevolg van de huidige situatie kan het zijn dat u kampt met een tijdelijk overschot aan personeel. Het bestuur is ter ore gekomen dat er ook bedrijven zijn die juist nu om tijdelijke krachten zitten te springen. Heeft u met een van de twee scenario's te maken? Mogelijk kunnen we u vanuit OKB op dat vlak met andere ondernemers in contact brengen. Bij interesse kunt u een e-mail sturen naar communicatie@okebinnenmaas.nl, met daarin uw mobiele telefoonnummer. Als er voldoende animo voor is, zal er een manier worden gezocht om de ondernemers die zich hebben aangemeld met elkaar in contact te brengen. 

Tot slot wensen wij u als lid – maar ook alle andere ondernemers én burgers - veel gezondheid, wijsheid en kracht toe in deze bijzondere tijden. 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur, 

 

Henk Warnar