Informatie

Oké Binnenmaas heeft meerdere doelen die zij willen nastreven:

  • Het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de ondernemingen.
  • Het behartigen van de belangen van de ondernemingen bij overheid, instellingen en particulieren op het gebied van plaatselijke of regionale voorzieningen.
  • Overleg en Samenwerking met andere organisaties van ondernemingen in het ressort van de vereniging.

De contributie is vastgesteld in de algemene vergadering en zijn gekoppeld aan de grootte van de onderneming, waarbij het aantal personeelsleden als contributie bepalende factor wordt gebruikt.

De contributieheffing kent 4 categorieën t.w.:

1. 0 - 5 Werknemers € 150,-
2. 6 - 10 Werknemers € 225,-
3. 11 - 20 Werknemers € 300,-
4. 20 - meer Werknemers € 390,-

 

Voor Holdings, Werkmaatschappijen, Pensioenvennootschappen en/of Onroerend Goedmaatschappijen wordt gekeken naar eventuele concernverband. Zo er sprake is van een concernverband is op basis van het totale personeelsbestand van het concern slechts één vennootschap contributieplechtig. De contributie bedraagt dan € 475,=