Historie

In oktober 2016 vond de kick-off van Oké Binnenmaas plaats. Oké Binnenmaas is ontstaan uit een samenvoeging van Ondernemingskring 's-Gravendeel en ondernemers uit Puttershoek en Maasdam.

De Ondernemingskring ‘s-Gravendeel is ontstaan uit een initiatief van de Kamer van Koophandel en de toenmalige Rabo Bank ’s-Gravendeel.

In november 1985 vond een bijeenkomst plaats in het Postiljon Motel (thans Hotel Mercure) in Dordrecht op welke bijeenkomst zo’n 40 ondernemingen vertegenwoordigd waren.

Het initiatief om tot oprichting van een ondernemersvereniging te komen bleek een groot draagvlak te hebben, zodat besloten werd tot oprichting over te gaan.

De feitelijke oprichting in de vorm van het passeren van de oprichtingsakte/statuten vond plaats op 10 maart 1986  ten overstaan van Notaris Reijnvaan.


De oprichters en het Bestuur van het eerste uur waren:
1.   Janus de Man (Horman drainage) voorzitter
2.   Jaap Zevenbergen (Rabo Bank) secretaris.
3.   Charles Draak (Adkon Groep Nederland b.v. adm./accountantskantoor)
      penningmeester 
4.   Henk Alblas (Alblas Int. Transport) lid
5.   Martin Carsjens (ENR) lid
6.   Arie van der Hoek (C1000) lid
7.   Cees van der Stel (hoofd bedrijven Rabo Bank) lid
8.   Theo Verhoeff (Wedco) lid
9.   Bert Verschure (Verschure Shipping) lid

In de statuten werd de volgende doelstelling opgenomen:
De vereniging heeft ten doel het behartigen en bevorderen van zowel interne- als externe belangen van haar leden zulks in de meest ruime zin.

Direct bij aanvang van de vereniging waren er 55 leden.

In loop der jaren zijn veel zaken aan de orde geweest, welke veelal besproken werden in vergaderingen/besprekingen met het College van Burgemeester en Wethouders en/of diensthoofden, welke twee maal per jaar werden gehouden. Daarnaast waren er de bijeenkomsten met de leden waarin wij prominente sprekers mochten verwelkomen zoals o.m.. Barry Hughes, Willem van Kooten (Joost den Draaijer), Rienk Kamer e.a.

Jaarlijks werden uitstapjes gemaakt met bedrijfsbezoeken aan o.m.  Bloemenveiling Flora, Albert Hein, C 1000, Bavaria Brouwerij, Gulpener Brouwerij, Autofabrikant Mitshubishi, maar ook Antwerpen, Gent en Burgers Zoo, e.d.

De Ondernemingskring heeft zich in veel zaken prominent geprofileerd en heeft bijgedragen aan evenwichtige totstandkoming van plannen en besluiten.

Daarnaast stond zij aan de basis van de oprichting van de Stichting Collectieve Beveiliging ’s-Gravendeel, waar zij in het bestuur prominent wordt vertegenwoordigd en draagt momenteel haar steentje bij in de Klankbordgroep Mijlpolder en de Werkgroep ontwikkeling Centrumplan ’s-Gravendeel.

De Ondernemingskring ’s-Gravendeel heeft een periode gekend waarin de leden, via een speciaal daarvoor in het leven geroepen duo lidmaatschap, tevens lid waren van de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (voorheen Contactgroep Industrie en Handel Hoeksche Waard), welk duo lidmaatschap per 1 januari 2010 werd opgeheven (mede) als gevolg van het samengaan met de Winkeliersvereniging ’s-Gravendeel

Het bestuur onderging in de loop der jaren nogal wat mutaties waaronder de opvolging van voorzitter Janus de Man door Peter Stillebroer en hij weer op zijn beurt door de inmiddels overleden Aart Zuiderent.

Het huidige Bestuur bestaat uit:
1.    Henk Warnar, voorzitter
2.    Richard Basters, secretaris
3.    Raimond Draak, penningmeester
4.    Tinus Barth, lid
5.    Arie van der Hoek, lid
7.    Jochem de Man, lid