Collectieve Beveiliging Industrieterrein Mijlpolder

Eind 2003 werd op initiatief van de toenmalige Gemeente ’s-Gravendeel een werkgroep ingesteld die de beveiliging van Industrieterrein Mijlpolder zou gaan onderzoeken. In de werkgroep werkten twee bestuursleden en de leden van de Ondernemingskring mee.

Na formulering van een plan van eisen werd een revolutionair plan gekozen om een digitaal hekwerk op en rond Mijlpolder aan te leggen. 

Via een persoonlijke benadering bleek 95% van de gevestigde bedrijven te willen deelnemen. Een ongekend hoge score van eensgezindheid onder de ondernemers van Mijlpolder. 

Het succes mondde reeds in 2006 uit in het verlenen van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Toch bleken alle positieve berichten en de substantieel forse afname van de criminaliteit op Mijlpolder een beperkte levensduur te hebben. Onder meer veroorzaakt door het idee dat Mijlpolder een ongeveer onneembare vesting was geworden.

De realiteit was en is dat het systeem een aanvullende functie heeft op de beveiliging van het Industrieterrein Mijlpolder indien gekoppeld aan de individuele beveiliging van de bezittingen van de ondernemers.

De criminaliteitscijfers over de laatste 5 jaar geven aan dat het aantal inbraken of pogingen daartoe minder dan een derde bedraagt dan het aantal in de jaren er voor.

Het beveiligingssysteem is onder gebracht in een aparte Stichting Collectieve Beveiliging Mijlpolder. Wilt u meer informatie of deelnemer worden neem dan contact met ons op.